✔✔ĐĂK LĂK. Ngày 23.7.19. Phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất 2019 TP.BMT (21ha khu đô thị VN Đà Thành P.Tân Lợi, BMT)

✔✔ĐĂK LĂK. Ngày 23.7.19. Phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất 2019 TP.BMT
(21ha khu đô thị VN Đà Thành P.Tân Lợi, BMT)
 <<< MUA BÁN NHÀ ĐẤT UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP,LH: 0833 881 839 >>>

((( THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP, LH: 0786 796 833 )))


>